Prvá návšteva logopédaAko sme už napísali v minulom článku, zobrať dieťa na návštevu k logopédovi je ten najlepší prvý krok k náprave jeho rečových porúch. Nie každý si však presne vie predstaviť, čo môže od takej prvej návštevy u logopéda očakávať. Bude sa vás logopéd na niečo vypytovať? Treba prísť k logopédovi osobne, alebo môžete poslať aj starú mamu? Bojíte sa, že váš hanblivý drobec sa pred cudzou logopedičkou zatne? Čítajte ďalej, a dozviete sa, ako sa na vaše prvé stretnutie s logopédom pokojne pripraviť.

Chce to individuálny prístup

Váš radový logopéd sa v praxi stretáva s pestrou paletou pacientov. Z najčastejších problémov sú samozrejme najrozšírenejšie rôzne dyslálie (nesprávna artikulácia). Medzi dysláliami navzájom tiež panujú rôzne úrovne závažnosti, od detí ktoré nesprávne kladú jazyk medzi zuby a potom šušlú, až po prípady, kde napríklad pacient pri hovorení posúva celú sánku do boku, a jeho výslovnosť to patrične odráža. V tých ľahších prípadoch niekedy stačí len naťuknúť pacienta správnym smerom k výslovnosti R alebo L, ale nie vždy je to také ľahké. Dnes už nie je ani zriedkavosťou, aby aj dospelý človek prišiel k logopédovi, pretože by sa chcel zbaviť šušlania, alebo sa chce naučiť hovoriť poriadne R  namiesto toho svojho velárneho (t.j. hrdelného R).

Je jasné, že logopéd musí byť schopný správne určiť, v čom spočíva vaša rečová porucha. Jednou z hlavných činností, ktoré by mal preto logopéd s vašim dieťaťom robiť na prvých stretnutiach, je rozhodne správna diagnostika. Logopédi na Slovensku majú k dispozícií relatívne malý súbor schválených testov, z ktorých si každý logopéd stavia svoju vlastnú diagnostickú bázu.

Správne vykonaná diagnostika pomáha logopédom rozlíšiť, či sa jedná len o problém artikulácie, alebo sú za tým aj hlbšie skrytejšie problémy – ako napríklad narušený vývin reči. Logopéd môže urobiť hĺbkovú diagnostiku, alebo pokiaľ pôsobí dostatočne dlho v praxi, mnohokrát vie už aj z počutia určiť, čím je zapríčinená tá či oná rečová vada. Do úvahy treba zobrať všetko: ako dáva pacient jazyk, aké má postavenie zubov, aké má podnebie, či nie je príliš gotické (vysoké), a tak ďalej.

Vezmime si napríklad R. Samozrejme, R sa učí stále rovnako, a aj jeho správna výslovnosť je stále rovnaká. K pacientom je vždy však potrebné pristupovať individuálne. Niekomu môže pomôcť to, keď má jazyk viac natlačený na zuboch, inému zas pomôže dať jazyk viac dozadu za tvrdé podnebie. Toto sú len príklady malinkých odlišností, ktoré bude musieť logopéd riešiť počas sedení, aby zistil čo na koho zaberá lepšie.

Tiež sa môže stať, že vás logopéd na základe diagnostiky posunie k inému odborníkovi. Jedná sa o už klasickú spoluprácu medzi logopédmi, psychológmi a ortodontistami. Napríklad pri deťoch s rázštepom treba urobiť ortézu na podnebie, aby sa mohla cvičiť logopédia. Zuby majú vysoký vplyv na zvuk a ortodontisti preto pomáhajú aj pri zlepšovaní artikulácie. Logopéd cvičí správnu artikuláciu, a psychológ dokáže určiť, či má dieťa oneskorený vývoj, alebo je naopak nadpriemerne inteligentné, keďže s takýmito deťmi sa potom tiež musí pracovať odlišne. Každý z týchto odborníkov posunie pacienta k inému správnemu odborníkovi, pokiaľ to uzná za potrebné.

Pani logopedička nehryzie

Deti bývajú v predškolskom veku častokrát veľmi hanblivé. Veľa z nich s logopédom nemá až také problémy, a otvoria sa pomerne rýchlo, ale logopéd s tým musí tiež rátať, aby bol schopný vybudovať si u dieťaťa dôveru.

Nie každý logopéd má s týmto rovnaké problémy, niektorí viac a niektorí menej. Pripraviť sa na to nedá, ak sa dieťa zasekne, jednoducho mu treba dať trocha viac času. Často býva, že na prvom stretnutí sa logopéd s dieťaťom iba hrá s hračkami, ktoré má v ambulancií pripravené práve pre takéto hanblivejšie deti. Už po nejakom takto využitom čase sa to dieťa zvyčajne logopédovi otvorí ako kamarátovi, a keď si už logopéd získa jeho dôveru, pracuje sa s ním lepšie.

To, že si dieťa s logopédom vyslovene nesadne, sa tiež stáva, a to je vidno jednak na výsledkoch, ale je to možné určiť aj pocitovo už od prvého stretnutia. V takej situácii je potom lepšie radšej vymeniť logopéda.

Mamička nezostáva v čakárni

Okrem dieťaťa a logopéda zohráva v ambulancii logopéda veľmi zodpovednú rolu aj rodič.

Rodič je veľmi dôležitý už na prvom stretnutí s logopédom na vykonanie počiatočnej diagnostiky. Logopéd sa vás ako rodiča bude musieť opýtať na prostredie, v akom dieťa vyrastá, či má niekto doma podobné rečové problémy, ako prebiehalo tehotenstvo a pôrod, a či cez celkový vývin dieťaťa nastali nejaké výrazné zmeny. Napríklad, ak by bol problém s pohybovým ústrojenstvom v nižšom veku, mohlo by to súvisieť aj s artikulačnými poruchami.

Rodič by mal tiež vidieť, ako prebieha terapia s dieťaťom, čo je potrebné na to, aby vedel potom s dieťaťom precvičovať v domácom prostredí, čo sa mu bez priamej skúsenosti s najvyššou pravdepodobnosťou nepodarí. Až keď vie, čo treba robiť, potom môže poslať napríklad starých rodičov, aby sa aj oni mohli od logopéda naučiť, čo majú doma s dieťaťom robiť, nech sa dieťaťu môžu venovať viacerí zaučení blízki.

Na tomto mieste píšeme blogy na rôzne témy týkajúce sa zdravého rečového vývinu našich najmenších. V ďalšom blogu sa budeme venovať  tomu, ako rečová terapia pokračuje, ako dlho zvyčajne trvá, a čo všetko od nás môže vyžadovať.

Prečítajte si súvisiace články:

Ako nezanedbať rečový vývin vášho dieťatka

Potrebujeme logopéda?

Peter Demčák

Peter Demčák

Peter je jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Speekle, ktorá sa venuje podpore rozvoja reči za pomoci informačných technológií. V Speekle je zodpovedný za vývoj špecializovaných logopedických hier.

Mgr. Lucia Vančová

Lucia je logopedička a odborná konzultantka spolupracujúca na vývoji Speekle hier. Vyštudovala odbor Logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej odborná logopedická starostlivosť je zameraná na prevenciu, diagnostiku a terapiu porúch komunikácie u detí aj dospelých.

Komentáre