Potrebujeme logopedaNanešťastie, nie vždy je možné prostredníctvom správnej rečovej výchovy včas zamedziť výskytu všetkých rečových porúch. Niektorí rodičia zastávajú mylnú predstavu, že poruchy reči časom zmiznú samé od seba, a dieťa z nich jednoducho vyrastie. Toto síce môže byť pravdou v niektorých prípadoch: napríklad nahrádzanie hlások inými správne vyslovovanými hláskami môže časom odznieť. Vo všeobecnosti však ale platí, že iba odborník vie s presnosťou určiť, či rečovú poruchu môžeme nechať, nech sa so sebou vysporiada sama. Strkaním hlavy do piesku sa môžeme postarať akurát o to, že neskôr už môže byť neskoro.

Bolo by teda celkom dobré vedieť, kedy už skomolená reč nie je len detské blábolanie, ale mala by sa začať opravovať. V rôznych štádiách rečového vývoja existujú rôzne medzníky, z ktorých vám tu vymenuje niekoľko dôležitých.

Kedy je to milé bľabotanie a kedy už rečová porucha?

Je známe, že vo veku dvoch rokov by dieťa už malo ovládať okolo 50-60 slov. Pokiaľ váš drobec ovláda menej – napríklad okolo 10 slov – svedči to už o narušenom rečovom vývine a odporúča sa vyhľadať pomoc logopéda. Mnohokrát – keď je reč dieťaťa veľmi nezrozumiteľná, nepoužíva gestá, alebo aktívne používa menej ako 10 slov – môžu mať rodičia alebo učiteľky v škole (!) pocit, že je dieťa mentálne zaostalé. So všetkými dôsledkami, ktoré s tým súvisia (špeciálna škola atď). A pritom sa môže jednať “iba” o narušený rečový vývin, ktorý je len nutné potiahnuť trocha dopredu. Dieťa musí byť len správne diagnostikované a môže žiť normálny plnohodnotný život.

Počas veku dvoch až štyroch rokov sa môže u dieťaťa prejaviť zajakavosť, ktorá môže pretrvávať až po dobu 6 mesiacov. Krátkodobá zajakavosť v tomto období nepredstavuje problém, ale pokiaľ zajakávanie pretrváva dlhšie ako pol roka, vyhľadajte už radšej pomoc logopéda.

Vo veku troch rokov by malo mať už dieťa nadobudnutú správnu výslovnosť. Pokiaľ ešte stále dáva jazyk medzi zuby pri sykavkách, robí hrdelné (takzvané velárne) R, tak je už potrebné vyhľadať pomoc logopéda. Dieťa v tomto veku už nápravu samo od seba nespraví. Je preto potrebné, aby logopéd ukázal dieťaťu ako aj jeho rodičovi, ako správne vyslovovať problematickú hlásku, ktorú bude potom treba ešte veľa cvičiť, aby sa nezafixovala nesprávne. Platí, že čím dlhšie rodič otáľa, tým dlhšie sa zlá výslovnosť fixuje, a potom aj odstraňuje.

Na záver, keď ešte aj vo veku 4 rokov je reč vášho dieťatka silno nezrozumiteľná, veľmi silno vám odporúčame začať akútne riešiť logopéda.

Hasíme reč… a nezavoláme hasičov?

Dnes mnohí rodičia premýšľajú spôsobom: „S rečovým problémom môjho malého si pomôžem aj sám. Ja predsa poruchu reči nemám, a rozprávam bez problémov, tak kde by mohol byť problém… A ak nebudem vedieť, iné mamičky (a oteckovia :)) mi s tým poradia. Veď sme v 21. storočí, a máme internet, tak načo nejaký logopéd.“

No, nie je to celkom tak. Častokrát sa rodičia môžu snažiť ako chcú, ale napokon zistia, že si s tým sami nedokážu poradiť. Keď potom prídu do logopedickej ambulancie, zistia, že mnoho vecí robili zle: napríklad si mysleli, že oni sami niečo vyslovujú správne, a nakoniec to tak vôbec nie je (aj keď je to podobný zvuk, dieťa to má potom problém vysloviť). Medzitým však ubehla dlhá doba rečového vývoja dieťaťa, počas ktorého si dieťa fixovalo nesprávnu výslovnosť.

Pri náprave nesprávnej výslovnosti je nutné odborné vedenie. Potrebujete odborníka, ktorý vie, ako sa správne tvorí daná artikulácia, aby vám to ukázal, aby ste na tom mohli potom doma pracovať. Existujú rôzne komplexné logopedické stratégie na vyvodzovanie hlások, každá vhodná za iných okolností. Zo skúseností sa ukazuje, že rodičia len ťažko tieto postupy pochopia správne, hoci aj z dobrého odborného článku na internete, a preto je dobré si to radšej nechať ukázať, vidieť to na vlastné oči v praxi a mať aj logopéda, ktorý vám to môže kontrolovať. Napríklad pri rôznych polohách jazyka na podnebí, z ktorých rodič netuší, či má byť jazyk tesne za zubami, alebo ďalej na tvrdom podnebí.

Na tomto mieste píšeme blogy na rôzne témy týkajúce sa zdravého rečového vývinu našich najmenších. V ďalšom blogu sa budeme venovať  tomu, čo môžeme očakávať od návštev logopéda, a čo všetko to so sebou odnáša.

Prečítajte si súvisiaci článok:

Ako nezanedbať rečový vývin vášho dieťatka

Ideme prvýkrát k logopédovi

Peter Demčák

Peter Demčák

Peter je jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Speekle, ktorá sa venuje podpore rozvoja reči za pomoci informačných technológií. V Speekle je zodpovedný za vývoj špecializovaných logopedických hier.

Mgr. Lucia Vančová

Lucia je logopedička a odborná konzultantka spolupracujúca na vývoji Speekle hier. Vyštudovala odbor Logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej odborná logopedická starostlivosť je zameraná na prevenciu, diagnostiku a terapiu porúch komunikácie u detí aj dospelých.

Komentáre