Krátky sprievodca chodenia k logopedičke, alebo Správne rozprávať, to nie je len takNanešťastie aj keď pochopíme, že pre dosiahnutie správnej výslovnosti potrebujeme odbornú logopedickú pomoc a odhodláme sa prvýkrát s dieťaťom navštíviť logopéda, ešte stále nemáme úplne vyhraté. V tomto článku sa v skratke pozrieme na priebeh rečovej terapie, od jej začiatku až po koniec. S čím všetkým sa možno budeme musieť(s pomocou logopéda) popasovať? Koľko času, energie, alebo aj peňazí nás to môže stáť? Dá sa to celé nejako urýchliť? Čítajte ďalej, a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o návštevách u logopéda.

Skôr než pôjde do školy

Tak ako lekár, aj logopéd sa zaoberá rôzne ťažkými prípadmi. Je teda jasné, že nie každý chodí k logopédovi rovnako dlho.

Takým, ktorých treba naučiť len L a R, niekedy stačí aj pol roka alebo menej. Logopéd vyvodí výslovnosť správnym smerom a ďalej to už ide samo – za predpokladu, že nemajú žiadny iný problém, napríklad lenivú špičku jazyka.

Interdentálne sykavky (jazyk medzi zubami) už trvajú o niečo dlhšie. A ak dieťa neovláda viacero hlások naraz, napríklad aj cez celú škálu od K, cez sykavky s mäkčeňom a bez, a následne L a R, tak potom môže chodiť k logopédovi aj dlhé tri roky – v podstate od troch rokov až skoro do nástupu do školy, čo je už vek, kedy sa rečové návyky naprávajú len veľmi ťažko.

To, ako dlho bude trvať, kým sa vaše dieťa natrvalo vymaní z moci svojej rečovej poruchy, závisí zároveň aj od toho, ako často sa mu váš logopéd bude môcť venovať. Zvyčajne sa bavíme o termínoch približne jedenkrát za týždeň alebo dva. To väčšinou samo o sebe nie je ani zďaleka dostatok času na to, aby logopéd len počas stretnutí dosiahol nejaké výrazné výsledky – a ako sme už poukázali v prechádzjúcom článku, veľkú rolu má v terapii aj samotný rodič. Práve to, ako rodič s dieťaťom cvičí doma, mu dáva tú najväčšiu moc dotiahnuť terapiu čo najskôr do úspešného konca. Samozrejme, cvičenie nie je dobré ani prehánať, či ho vynucovať nezábavnou formou, inak sa dieťaťu akurát tak znechutí a dosiahnuť zmysluplné výsledky môže byť potom o to ťažšie a ťažšie.

To, koľko vás vaše logopedické problémy môžu v konečnom rámci stáť z finančného hľadiska, sa tiež líši – jednak od času, a jednak od samotného logopéda či logopedického centra. Niektorých logopédov hradí poisťovňa, u niektorých sa môže ešte doplácať, alebo je centrum súkromné a hradí sa plná cena podľa ich vlastného cenníka. Čas je však nutné investovať prakticky všade.

Logopédia ako proces

Tri roky chodenia k logopédovi, to už je celkom dlhá doba. Avšak to, že dieťa chodí k logopédovi tri roky, neznamená, že tie tri roky robí stále to isté. Čo všetko sa vlastne počas takej dlhej doby s dieťaťom robí?

Pokiaľ sa bavíme o artikulačných problémoch, tak tam sa treba na začiatku (ak teda treba) zamerať aj na diferenciáciu danej hlásky – schopnosť dieťaťa hlásku rozoznať sluchom. Ak dieťa poriadne nepočuje danú hlásku, tak sa ju len ťažko naučí vyslovovať.

Následne sa hláska vyvodzuje, a po jej úspešnom vyvodení treba postupne dieťa naučiť ju vkladať do slabík, a potom do slov, najprv len na začiatku a na konci a neskôr aj v strede slov.

Čo nasleduje potom je možno tá najnáročnejšia časť terapie a to je fixácia hlások – teda vkladanie týchto hlások do reči. Niekedy vie dieťa po vás pekne zopakovať slovíčko s problematickou hláskou, ale potom keď začne rozprávať spontánne, tak je to zrazu po starom a zle. Len málo detí, keď sa niečo naučia vysloviť, tak to rovno začne aj používať.

Mnoho detí však máva problémy aj na viacerých “frontoch” naraz. Vtedy platí, že jednotlivé hlásky sa vyvíjajú každá samostatne a všetko to má aj svoju postupnosť určenú tým, aký je prirodzený vývin reči. Pokiaľ by sme ale videli, že hláska dieťaťu veľmi dlho nejde, napríklad také K (ktoré je vývinovo ešte pred sykavkami), v rámci individuálneho prístupu sa môže logopéd radšej rozhodnúť pokračovať vo vývinovo neskorších hláskach (v tomto prípade sykavkách) a tréning problémovej hlásky môže rozložiť na dlhší časový interval.

Pri učení artikulácie tiež platí pravidlo nemiešať učenie veľa hlások dokopy. Každá hláska, samozrejme, nemusí byť pred pokračovaním na ďalšiu uvedená do dokonalosti, ale minimálne sa nemôže pokračovať s ďalším problémom, kým predchádzajúca hláska nie je ešte ani úspešne prvýkrát vyvodená.

Cvičenie je základ

Na dieťati, ktoré príde k logopédovi, je vždy poznať, ak s ním rodič doma cvičí a dlhodobo u nich vidno, že sa posúvajú dopredu oveľa rýchlejšie.  Tí, ktorí necvičia, to buď napokon vzdajú, alebo ak ich prípad nie je až taký závažný, logopédovi sa ho môže podariť zvládnuť aj v ordinácií, hoci sa terapia zbytočne naťahuje. Rodičia vedia byť pre rečovú terapiu obrovská ťažná sila a bez ich pomoci logopéd za tie krátke stretnutia s dieťaťom veľa nezmôže.

Pri rečových cvičeniach by sa vždy malo dariť niečo zlepšovať. Ak však rodičia s dieťaťom cvičia a nedarí sa, tak môžu ešte skúsiť aj iného logopéda s iným prístupom. A ak ani to nepomôže, dieťa môže mať možno už aj iný, hlbší problém, s ktorým by vám mala vaša logopedička pomôcť osloviť správneho odborníka.

Na tomto mieste píšeme blogy na rôzne témy, týkajúce sa zdravého rečového vývinu našich najmenších.

Prečítajte si súvisiace články:

Ako nezanedbať rečový vývin vášho dieťatka

Potrebujeme logopéda?

Ideme prvýkrát k logopédovi

Peter Demčák

Peter Demčák

Peter je jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Speekle, ktorá sa venuje podpore rozvoja reči za pomoci informačných technológií. V Speekle je zodpovedný za vývoj špecializovaných logopedických hier.

Mgr. Lucia Vančová

Lucia je logopedička a odborná konzultantka spolupracujúca na vývoji Speekle hier. Vyštudovala odbor Logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej odborná logopedická starostlivosť je zameraná na prevenciu, diagnostiku a terapiu porúch komunikácie u detí aj dospelých.

Komentáre