Nanešťastie aj keď pochopíme, že pre dosiahnutie správnej výslovnosti potrebujeme odbornú logopedickú pomoc a odhodláme sa prvýkrát s dieťaťom navštíviť logopéda, ešte stále nemáme úplne vyhraté. V tomto článku sa v skratke pozrieme na priebeh rečovej terapie, od jej začiatku až po koniec. S čím všetkým sa možno budeme musieť(s pomocou logopéda) popasovať? Koľko času,…

Pokračovať v čítaní…

Ako sme už napísali v minulom článku, zobrať dieťa na návštevu k logopédovi je ten najlepší prvý krok k náprave jeho rečových porúch. Nie každý si však presne vie predstaviť, čo môže od takej prvej návštevy u logopéda očakávať. Bude sa vás logopéd na niečo vypytovať? Treba prísť k logopédovi osobne, alebo môžete poslať aj…

Pokračovať v čítaní…

Nanešťastie, nie vždy je možné prostredníctvom správnej rečovej výchovy včas zamedziť výskytu všetkých rečových porúch. Niektorí rodičia zastávajú mylnú predstavu, že poruchy reči časom zmiznú samé od seba, a dieťa z nich jednoducho vyrastie. Toto síce môže byť pravdou v niektorých prípadoch: napríklad nahrádzanie hlások inými správne vyslovovanými hláskami môže časom odznieť. Vo všeobecnosti však…

Pokračovať v čítaní…

Nikto sa nami asi nebude hádať, keď napíšeme, že reč je najdôležitejšia forma komunikácie. Zvlášť to platí pre profesie ako moderátor, učiteľ, lekár, či manažér alebo predajca – jednoducho kto prichádza pri práci do kontaktu s ľuďmi, mal by byť schopný rozprávať zrozumiteľne a artikulačne správne. A aj tí ostatní zrejme ocenia, ak svojou rečou…

Pokračovať v čítaní…